25
Aug

Lửa Việt hoàn tất quy hoạch hạ tầng Trung tâm dữ liệu

Để phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Ngày 16/07/2014, Lửa Việt tiến hành quy hoạch hạ tầng trung tâm dữ liệu bao gồm hệ thống các máy chủ phục vụ cho việc truyền tải dữ liệu.

internet

Ngày 25/08/2014, Lửa Việt đã hoàn tất quy hoạch hạ tầng trung tâm dữ liệu, kết nối tại các văn phòng đến trung tâm. Tính đến thời điểm hiện tại, Lửa Việt nâng số lượng máy chủ lên 8 server. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý.

Việc quy hoạch hạ tầng cùng với quy hoạch thông tin giúp Lửa Việt tăng năng lực phục vụ khách hàng. Hệ thống ERP được triển khai tiếp và hoàn thành phân hệ Dự án, đưa ứng dụng giao việc và quản lý dự án thực hiện bằng phần mềm. Ngoài ra, Lửa Việt xây dựng hệ thống data truyền tải dữ liệu. Từ đó, khách hàng – lửa Việt – cơ quan Báo đài đã có thể sử dụng chung hệ thống kết nối qua Data Lửa Việt để truyền tải dữ liệu, đảm bảo an ninh thông tin cho các chiến dịch quảng cáo.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý là mục tiêu được Lửa Việt chú trọng đẩy mạnh trong năm 2014. Trong năm qua, công ty đã triển khai thành công ERP, phân hệ CRM giúp cho việc quản lý khách hàng tập trung, tránh nhầm lẫn và bỏ sót trong quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin.

Quy trình mình bạch, chính sách rõ ràng, Lửa Việt đang dần khẳng định năng lực của mình trong lĩnh vực quảng cáo.

Lửa Việt